HOME | 영업정보 | 구인정보
    로그인 유지하기
    아이디/ 비밀번호찾기
    회원가입하기
  아파트/빌라 분양
  상가 분양
  호텔 분양
  오피스텔 분양
  전원주택 분양
  전원주택지 분양
  [총56건 / 전체보기]   
  아파트/분양권/빌라(13건)   원룸임대(5건)   상가임대(12건)   창고/공장건물(2건)   모텔/여관(0건)
  주 택(6건)   원룸매매(3건)   상가매매(6건)   기타건물(0건)   토 지(9건)
 아파트/분양권
현대주택맨션5차
용흥동  129㎡(39) 
 12,000
 아파트/분양권
스타밸리
오천읍 세계리 76㎡(23) 
 6,500
 아파트/분양권
백조아파트
송도동  63㎡(19) 
 4,200
 아파트/분양권
선화아파트
해도동  60㎡(18) 
 0
 아파트/분양권
경보전원맨션3차
흥해읍 남성리 79㎡(24) 
 4,000
 아파트/분양권
블루뷰
동빈1가  136㎡(41) 
 23,000
 빌라/연립
대방빌라
해도동  73㎡(22) 
 4,200
 아파트/분양권
해원맨션
송도동  56㎡(17) 
 4,000
      
       중개업소회원 : 869
   직원전용     관리자  
 
|  회사소개  |   개인정보취급방침  |   매물관리  |  회원가입  |  광고/제휴문의   |  
www.phbds.com
| 사업자등록번호 627-31-00721 | 등록번호 506-14-72197 | 통신판매법신고 제 2020-경북포항-0236호
| 대표 김 선 학 | 연락처 010-4555-3858 | 계좌번호 9003-2563-0538-5/새마을금고/김선학(마당365)
| TEL 054-252-1500 / 054-256-1100 / 054-252-2352 | FAX 054-252-2347
| 경북 포항시 북구 장성동 445번지(우:791-815)
| Copyrightⓒ2005 마당365 All rights reserved